دلــــم به درد آمده نـــــــه توان گذشت دارم نــــــه زبان اعتراض نـــــــه تاب صبوری نــــــه نفسی برای فریاد زخم تهمت چرکین شده و ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 14 بازدید
مرداد 91
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
2 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
آبان 88
1 پست
تیر 88
1 پست
آذر 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
4 پست
اسفند 85
13 پست
بهمن 85
9 پست